search


                       
טל: 09-7487153 
פקס:  09-7416007
sales@flowerhill.co.il
            שעות פתיחה לקבלת לקוחות :
             א-ה   17:00 - 08:00
             ו        14:00 - 08:00         

           

           


תקנון אתר גבעת הפרחים (מיזלין) בע"מ

 

כללי

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר רק מטעמי נוחות והם מתייחסים לגברים  ולנשים כאחת.

כל הרוכש את שירותיי  האתר בכל דרך שהיא אם  בטלפון ו/או בכל צורה אחרת מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו.

בעלת האתר הינה גבעת הפרחים (מיזלין) בע"מ (להלן: "החברה").

 

תנאי שימוש

 • ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות, קבלת שירותים ו/או מידע. אין לעשות שימוש באתר זה למטרות אחרות. 
 • כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים , שנרשם כלקוח באתר החברה וקיבל את אישור החברה לבצע הזמנות באמצעות האתר על ידי מתן סיסמא. רשאי להגיש הצעות לרכישת שירותים באמצעות האתר.
 • שליחת הזמנה אינה מחייבת עד לקבלת אישור בכתב מהחברה.


 

שירותים ומחירים

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבל הזמנות באתר יתקבלו בהיקף קניה מינימלי.
 • מגוון המוצרים, שירותים, המחירים (לרבות בגין הוצאות משלוח) ותנאי התשלום באתר זה יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 • במקרה שבוצעה הזמנה לרכישה הכוללת פרחים המוצגים באתר והתברר כי מי מהפריטים אזל, תספק החברה למזמין פריט דומה ככל הניתן לפריט שהוזמן על ידו.
 • המחיר הסופי ייקבע בהתאם להצעת המחיר או בשיחה טלפונית עם נציג החברה
 • במקרה שאזל פריט המוצג באתר תשלח למזמין הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הטלפון. הזמנה שהועברה יום לפני תאריך האספקה – לא מחוייב הספק לעדכן על חוסר.
 • המשלוח יגיע ליעד המבוקש במהלך יום העסקים לו הוזמנה הסחורה.  החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק את הסחורה עד שעות הצהריים המוקדמות, אך אינה מחוייבת לכך. . בתקופות הקודמות לחגים יחולו שינויים במהלך שעות מסירת הסחורה ושעות קבלת ההזמנות
 • שעות פעילות מרכז ההזמנות : ימים א-ה  09:00 עד17:00, ימי ו' בקשר ישיר עם איש המכירות או באמצעות פקס/מייל/אתר עד כניסת השבת... 


פרטי המזמין

 • בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר יידרש המזמין להזין במערכת פרטים שונים. אין אחריות לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, אין אחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.  


           החברה לא תישא באחריות לקבלת הודעת אישור במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני   

            שמסר מבצע הפעולה בעת רישומו לאתר הינה שגויה ו/או לא תקינה.

 • הודעת אישור אינה מחייבת את החברה ו/או את הספק לספק למבצע הפעולה את המוצרים שרכש, והודעת האישור מעידה שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת בלבד ולא תהווה אישור לקבלת המוצר ו/או לתשלום עבור המוצר ו/או אישור לכל דבר אחר.
 • המזמין מצהיר שידוע לו שהגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית.  במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של המזמין), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה. החברה תהיה רשאית לבטל כל פעולה שהתבצעה באמצעות האתר, היה ומבצע הפעולה הגיש פרטים כוזבים או חלקיים.
 • פרטי המזמין לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי ולספקים, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש. החברה משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים, שימסור המזמין לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו.    
 • החברה תהא רשאית לפנות למזמינים בדרכים שונות בין בדואר אלקטרוני בין בכתב ובין בעל פה ולהציע הצעות ולידע אודות דברים שונים, אלא אם יודיע המזמין בכתב כי אינו מעוניין בכך.


 תשלום בגין השירותים

 • המחירים המוצגים באתר אינם כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. התמורה בגין השירותים תגבה באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו בהצעה לפני או בסמוך למשלוח אלא אם קיים הסדר תשלומים אחר בכתב עם החברה.


 

ביטול הזמנה

 •   כל מזמין המבקש לבטל את הרכישה יודיע על כך טלפונית, למס' טלפון 09-7487153. וישלח במקביל הודעה  בכתב (פקס או באמצעות דוא"ל).
 •   אם התקבלה הודעת הביטול לאחר שלוקטה ההזמנה ולפני ששוגרו המוצרים על ידי החברה, המזמין יחוייב בדמי ביטול הזמנה בסך 50 ש"ח.
 • הזמנה של פרחים שהובאו במיוחד או של פרחים אשר הוזמנו פתוחים – ניתן לבטל עד שבוע לפני הארוע ובאישור החברה בלבד. במידה והפרחים כבר הוזמנו/טופלו ולחברה נגרמה הוצאה – יחוייב המזמין במלוא מחיר ההזמנה של פריטים אלו.
 •  אם התקבלה הודעת הביטול לאחר ששוגרו המוצרים על ידי החברה ו/או מי מטעמה, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה והמזמין יחויב במלוא מחיר ההזמנה.
 • מדיניות ביטולי עסקה יהיו עפ"י חוק הגנת הצרכן 1981


 

 

הגבלת אחריות

 • אין זמינות של כל הפרחים לאורך כל השנה, זמינות הפרחים הינה בהתאם לעונה.
 • פרח הוא מוצר מתכלה ולכן אין אבטחה לאיכות המוצר.
 • האחריות הבלעדית לכל המוצרים שאינם פרחים, עציצים, צמחי נוי, זרי פרחים וסידורי פרחים ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ"ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר/שירות, אם צורפו.
 • התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי לאור העובדה כי התמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין המראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.
 • בכל מקרה חבות החברה, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש.
 • החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של המזמין או בציוד אחר של המזמין כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר. כמו כן, החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי מזמין כלשהו או צד ג' כלשהו שאינו בשליטה של החברה. החברה תהא רשאית להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של מזמינים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.


   


 • החברה לא תשא באחריות לקבלת הודעת אישור במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר מבצע הפעולה בעת רישומו לאתר הינה שגויה ו/או לא תקינה.
 • הודעת אישור אינה מחייבת את החברה ו/או את הספק לספק למבצע הפעולה את המוצרים שרכש, והודעת האישור מעידה שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת בלבד ולא תהווה אישור לקבלת המוצר ו/או לתשלום עבור המוצר ו/או אישור לכל דבר אחר.


שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר

 • כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.


זכויות יוצרים וקנין רוחני

 • האתר  בכללותו , לרבות עיצובו , תוכנו , יישומי התובנה שבו, השמות וסימני המסחר, ובמיוחד תמונות, הינם קניינה הבלעדי של החברה או של צד שלישי שהרשה לחברה להשתמש בו, והם מנוגנים על ידי דיני מדינת ישראל , אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות.
 •  משתמש ואו מזמין ו/או רוכש ו/או כל צד ג' אינו רשאי להכניס שינויים , להעתיק , לשכפל, לשווק, לפרסם , להפיץ, לשדר, להציג, לשנות, לייצר עבודות נגזרות, למכור או להשכיר, כל חלק מהאתר ו/או לעשות שימוש בשמות ובסימנים מסחריים המוצגים באתר, מבלי לקבל את הסכמת החברה ו/או את הסכמת בעלי הזכויות האחרים מראש ובכתב, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה , ככל שתינתן.                       
 • החברה תהא רשאית לסגור את האתר או לבטל שירותים או לצמצמם. כמו כן, תהא החברה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת.


מקום השיפוט

           
כל מחלוקת שהיא בין רוכש ו/או גולש באתר לבין החברה בשל פעילות אשר בוצעה באתר ו/או מידע המופיע באתר, תתברר על פי הדין הישראלי וניתנת בזאת סמכות דיון מקומית ייחודית ובלעדית לבית משפט השלום בכפר סבא בלבד., או בית משפט מחוזי מרכז (וזאת בהתאם לסמכות העניינית)

 

שינויים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפעם לפעם את תנאי התקנון, וכן לשנות את מגוון השירותים והמחירים המוצעים וכן כל פרט אחר המופיע באתר, לרבות סגירתו ו/או ביטול ו/או צמצום ו/או הרחבת השירותים הניתנים בו, והכול על פי שקול הדעת הבלעדי של החברה ו/או של מפעילי האתר.

 

שירות לקוחות

 

לבירורים שונים ואינפורמציה נוספת ניתן לפנות למשרד באמצעות הדואר האלקטרוני, בכתובת office@flowerhill.co.il או בטלפון 09-7487153
ימים א'-ה' בין השעות 09:00-16:00